enoll

Resources / Viri

Living Labs - General / Živi Laboratoriji - Splošno

ENoLL (European Network of Living Labs) / Evropska mreža Živih    Laboratorijev

Central Europe Programme / Program Srednje Evrope

European Regional Development Fund / Evropski sklad za regionalni razvoj

Living Labs Global / Živi Laboratoriji Globalno

European Commission – Living Labs / Evropska komisija - Živi Laboratoriji

 

Living Lab Thematic Projects / Projekti na temo Živih Laboratorijev

CentraLab – Central European Living Lab for Territorial Innovation / Srednje-evropski Živi Laboratorij za Teritorialne Inovacije

MedLab – Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation / Mediteranski Živi Laboratorij za Teritorialne Inovacije

C@R – Collaboration at Rural / Sodelovanje na podeželju

APOLLON – Advanced Pilots of Living Labs Operating Networks / Napredni piloti operativnih mrež Živih Laboratorijev

ALADIN – Alpe Adria Danube INitiative / Alpe Adria Danube Iniciativa

PERIPHERIA – Smart Peripheral Cities for Sustainable Lifestyles / Pametna Periferna mesta za trajnostni življenjski slog

ALCOTRA Innovation / ALCOTRA Inovacije

IDeALL – Integrating Design for All in Living Labs Vključevanje oblikovanja v vse Žive Laboratorije

AMI@Work


Living Labs in Slovenia / Živi Laboratoriji v Sloveniji

Slovenia Living Lab

E-zavod Living Lab

ICT Technology Network

LENS Living Lab

Slovenian Automotive Living Lab

e-Living Lab

 

CentraLab Pilot Webpages / CentraLab pilotne spletne strani

E-zavod - "Energy Efficiency" / "Energetska učinkovitost"

Czech Centre for Science and Society - "Environment & Education" / "Okolje in izobraževanje"

Piedmont Region - "eHealth" / "eZdravje"

Informatica Trentina - "Climate Change" / "Podnebne spremembe"

Cyber Forum - "Media & Creativity" / "Mediji in ustvarjalnost"

Kielce Technology Park - "Micro SME Networks" / "Mikro MSP mreže"

Corvinno Technology Transfer Centre - "Waste Management" / "Gospodarjenje z odpadki"

Technical University of Košice - "Rural Development" / "Razvoj podeželja"

University of Vorarlberg - "Mobility" / "Mobilnost"

University of Maribor - "Eco-Tourism" / "Eko-Turizem"