enoll

Initiatives / Iniciative

 

Do you have an innovative idea / initiative? Share it with us!

CentraLab project - the pilot initiative "Energy efficiency" is implemented through Living Lab approach, where the power of collaboration is of primary importance. The idea or concept that you randomly imagine can be the basis of the new, revolutionary solution. Let us help you assess its potential. Share your innovative idea with our environment that supports open innovation and does not know any space or mental boundaries. You can share your ideas with us through the FB Group – HouseAID Transnational.

The pilot initiative "Energy Efficiency" will take your ideas seriously. We will review and evaluate them and enter the new, fresh and unconventional ideas into our database. We will not let their glow be extinguished and the most promising ones among them will be considered in detail and later on implemented.


Imate inovativno idejo / iniciativo? Delite jo z nami!

Projekt CentraLab – pilotna iniciativa »Energetska učinkovitost« se izvaja s pristopom živih laboratorijev, kjer je moč sodelovanja primarnega pomena. Ideja, zamisel ali koncept, ki se vam naključno porodi, je lahko zametek nove, revolucionarne rešitve. Dovolite nam, da vam pomagamo oceniti njen potencial. Podelite svojo inovativno idejo z okoljem, ki podpira odprtost in si ne postavlja ne prostorskih, ne miselnih meja. Ideje lahko z nami delite preko FB skupine House-AID Slovenia.

V okviru pilotne iniciative »Energy Efficiency« bomo vaše ideje vzeli resno. Pregledali jih bomo, ocenili in nove, sveže in nekonvencionalne ideje vnesli v našo podatkovno bazo. Ne bomo dopustili, da njihov sij ugasne, najbolj obetavne med njimi bomo podrobneje preučili in izpeljali.