Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na EnergyHouseAID so informativne narave. EnergyHouseAID se bo trudil za optimalno delovanje EnergyHouseAID, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo EnergyHouseAID. Vsi uporabniki uporabljajo EnergyHouseAID na lastno odgovornost. Niti EnergyHouseAID, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi EnergyHouseAID ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na EnergyHouseAID ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. EnergyHouseAID tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. EnergyHouseAID ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe EnergyHouseAID.

EnergyHouseAID se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. EnergyHouseAID lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na EnergyHouseAID ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.EnergyHouseAID za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. EnergyHouseAID ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z EnergyHouseAID. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost EnergyHouseAID za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko EnergyHouseAID kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

EnergyHouseAID avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. EnergyHouseAID podatke o obiskanosti www.EnergyHouseAID uporablja za lastne potrebe. Vsi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

©2012, CentraLab. | Na prvo stran | Kontaktirajte nas | Pravni podatki Projekt se izvaja v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira ESRR.
Evropski sklad za regionalni razvoj E-zavod EU 2013